Kai Tsuboyaki Ohtani

Kai Tsuboyaki Ohtani

AAA

Restaurant: Kai Tsuboyaki Ohtani

Category: Conch cuisine

Recommendation:

Staff:

Price:

Reservation: Available

Region:

Phone:  078-576-1504

Address: 15-15 Fukuwaracho, Hyogo Ward, Kobe, Hyogo 652-0036

地図の中心へ
交通状況
自転車で行く
乗換
Print Friendly, PDF & Email